Oferta edukacyjna

 

 

 

 

DNI OTWARTE

 26.03.2020. (CZWARTEK) godz. 17:00

16.04.2020. (CZWARTEK) godz. 17:00

 

 

Dokonujemy naborów do klas w zawodach:

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Kierunek z obszaru branż elektrotechnicznej, hydraulicznej i przyrodniczej. Wszechstronnie przygotowuje do budowy i obsługi systemów energetyki odnawialnej. Obejmuje dziedziny wytwarzania energii elektrycznej poprzez panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy elektrownie wodne. Uwzględnia wykorzystanie energii cieplnej z kolektorów słonecznych, źródeł geotermalnych czy spalania biomasy. Kształcenie oparte jest na nowoczesnych modelach i laboratoryjnych pomocach dydaktycznych oraz na własnej elektrowni fotowoltaicznej monitorowanej on-line służącej zarówno do pozyskiwania energii na potrzeby szkoły jak i do celów dydaktycznych.
Możliwość zatrudnienia zarówno przy obsłudze typowych urządzeń energetyki odnawialnej, ale również jako elektryk, hydraulik czy pracownik działów ekologicznych.

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego


Możliwość poznania tajników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych elektrycznego taboru szynowego oraz systemów zasilania elektrycznych pojazdów szynowych. Wstępne przygotowanie do pracy maszynisty dla osób z I kategorią zdrowia. Możliwość zatrudnienia w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów szynowych oraz eksploatacyjnych takich jak: Tramwaje, SKM, Metro, Koleje Regionalne, Intercity, Cargo i wiele innych.

 

Technik transportu kolejowego


Kierunek wszechstronnie przygotowuje do pracy na stanowiskach kolejowych. Obejmuje poznanie taboru kolejowego (lokomotyw i wagonów), układów napędowych i hamulcowych, systemów sterowania ruchem kolejowym, prawa ruchu kolejowego, obsługi dworców i stacji kolejowych i rozrządowych, zasad prowadzenia pociągów i organizacji przewozów   pasażerskich i towarowych. Osoby z I kategorią zdrowia przygotowywane są do pracy maszynisty.
Zatrudnienie można uzyskać na wielu stanowiskach w spółkach kolejowych.

 

Technik elektryk


Technik elektryk przygotowuje z zakresu wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej. Przygotowuje do budowy i modernizacji instalacji elektrycznych oraz budowy, napraw i użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Zawiera elementy automatyki i komputerowego sterowania systemami elektrycznymi. Kształcenie w oparciu o najnowsze technologie i tendencje rozwojowe w branży elektrotechnicznej. Zatrudnienie bez ograniczeń - w każdym miejscu gdzie wykorzystuje się energię elektryczną.
 

Technik mechatronik


Kierunek obejmujący dwie branże: mechaniczną i elektroniczno-informatyczną. Przygotowuje do umiejętności budowy i eksploatacji systemów automatyki przemysłowej, robotyki, obsługi złożonych linii produkcyjnych czy prostych układów mechatronicznych. Kształcenie mechatroników obejmuje również projektowanie
i programowanie urządzeń i systemów mechanicznych sterowanych elektronicznie.

 

Technik spedytor


Kierunek przygotowujący z zakresu systemów transportowych, środków transportu, obsługi przesyłu towarów, obsługi klientów i kontrahentów.

 

Technik logistyk


Kierunek przygotowujący do umiejętności magazynowania, przechowywania
i dystrybucji towarów

 

Aktualności

Kontakt

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
  • 22-822-32-52

Galeria zdjęć