Biblioteka

 

 

 

            Użytkownicy biblioteki szkolnej mają obecnie do dyspozycji 31 200 książek z bardzo różnych dziedzin. Część księgozbioru pochodzi z darów instytucji i osób prywatnych. Księgozbiór jest systematycznie powiększany w miarę możliwości finansowych szkoły i życzliwości darczyńców.

           Oprócz wypożyczania książek można (przez 30 godzin tygodniowo) korzystać z encyklopedii, słowników i leksykonów oraz czasopism o różnorodnej tematyce m. in. dla zainteresowanych techniką i kolejnictwem. Można również korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

          Biblioteka jest skomputeryzowana. Do dyspozycji czytelników są komputerowe katalogi: alfabetyczny, tytułowy i zagadnieniowy. Można także korzystać z teczek wycinków prasowych o różnorodnej tematyce.


          Biblioteka szkolna jest w stałym kontakcie m. in. z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i Główną Biblioteką Komunikacyjną, Biblioteką Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy i Centralną Biblioteką PTTK.

          Corocznie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych (październik) i Światowego Dnia Książki (kwiecień) organizowane są spotkania autorskie oraz wystawy m. in. cennych, starych książek z lat 1844-1945, których posiadaniem może poszczycić się biblioteka szkolna.

         W kwietniu 2017 r. z czytelnikami spotkała się pani Mariola Pryzwan, autorka książek biograficznych o ludziach kultury, która zaprezentowała postać Zbigniewa Cybulskiego. W kwietniu 2018 r. inż. Michał Przybyszewski opowiadał o pracy nad swoją ksiażką "Elektryczne zespoły trakcyjne". W listopadzie 2018 r. gościem czytelników był dr. hab. Tomasz Pospieszny z uniwersytetu poznańskiego, który opowiedział o bohaterkach swoich książek kobietach-uczonych: Marii Skłodowskiej-Curie, Irenie Joliot-Curie i Lise Meitner. W kwietniu 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie z Eweliną Wajs dotyczące jej książki o dr Bronisławie Dłuskiej (starszej siostrze Marii Skłodowskiej-Curie).

         W pracach bibliotecznych chętnie i z zaangażowaniem pomagają zainteresowani uczniowie.

 

 

GODZINY OTWARCIA NASZEJ BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 08:00 - 14:00

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
  • 22-822-32-52

Galeria zdjęć