Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Bezpieczeństwo i higiena pracy bhp
Biologia biol.
Chemia Ch
Dystrybucja dystr.
Działalność gospodarcza gosp.
Działalność przedsiebiorstwa transportowo - spedycyjnego dpts
Edukacja dla bezpieczeństwa Edb
Ekonomika przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego epts
Ekonomika w logistyce ewl
Eksploatacja taboru szynowego etsz
Elektrotechnika elektr.
Elektrotechnika i elektronika eie
Fizyka fiz.
Geografia geo.
Historia hist.
Historia i społeczeństwo his
Informatyka inf.
Instalacje elektryczne ins.el
Język angielski j.ang.
Język angielski zawodowy ang.z
Język niemiecki j.n.
Język niemiecki zawodowy nie.z
Język polski j. pol.
Laboratorium magazynowe lmag
Laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych lmiue
Laboratorium sieci trakcyjnych lstr
Laboratorium taboru lab. tab.
Laboratorium transportowo - spedycyjne lts
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych lwjga
Logistyka w procesach produkcji lwpp
Maszyny i urzadzenia elektryczne miue
Matematyka mat.
Obsługa jednostek zewnętrznych ojz
Planowanie produkcji i dystrybucji ppid
Planowanie przepływów zasobów i informacji ppzi
Pneumatyka i hydraulika pih
Podstawy kosztorysowania w budownictwie pkb
Podstawy mechatroniki mech.
Podstawy prawa transportowego ppt
Podstawy projektowania obwodów elektrycznych ppoe
Podstawy przedsiębiorczości przed
Podstawy transportu i spedycji ptis
Podstawy transportu szynowego ptsz
Pomiary elektryczne pom.e
Pracownia dokumentacji technicznej pdt
Pracownia eksploatacji instalacji pei
Pracownia eksploatacji maszyn elektrycznych peme
Pracownia eksploatacji systemów energetycznych pese
Pracownia elektrotechniki i elektroniki peie
Pracownia firmy transportowej pft
Pracownia konstrukcji mechanicznych pkm
Pracownia kosztorysowania pkosz
Pracownia mechatroniczna pmech
Pracownia montażu urządzeń energetycznych pmue
Pracownia operacji rozliczeniowych por
Pracownia pneumatyki ppneu
Pracownia programowania i projektowania systemów Pr.prog.proj.syst.
Pracownia programowania systemów progr.
Pracownia projektowania systemów proj.
Pracownia spedycyjna pr.sp
Pracownia technik biurowych t.biur.
Praktyka zawodowa pra.z
Procesy transportowe w logistyce ptwl
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej plwgr
Przewóz ładunków
Religia rel.
Sieci trakcyjne sieci
Systemy energetyki odnawialnej seo
tabor i lab.tab. tabor i lab.tab.
Tabor szynowy tsz
Technologia i materiałoznawstwo elektryczne time
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej tmseo
Technologie i konstrukcje mechaniczne tikm
Urządzenia i systemy mechatroniczne uism
Warsztat elektryczny war. el.
Warsztat mechaniczny war.m
Wiedza o kulturze wok
Wiedza o społeczeństwie wos
Wychowanie do życia w rodzinie wdżr
Wychowanie fizyczne wf
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą wych
Zapasy i magazynowanie zim

Aktualności

Kontakt

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
  • 22-822-32-52

Galeria zdjęć